گالری تصاویر

تصاویر تحویل تجهیزات توسط واحد انبار جهت نصب در الفین

به گزارش روابط عمومی-در چند روز اخیر؛ تجهیزات سنگین و نیمه سنگین جهت نصب در بخش الفین، توسط واحد انبار پتروشیمی گچساران به شرکت پناه صنعت تحویل داده شد.گزارش تکمیلی به زودی منتشر ... ادامه خبر

بازدید مسئولین شبکه بهداشت از سایت

مسئولین شبکه بهداشت از سایت پتروشیمی گچساران بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان به همراه معاونان وکارشناسان این اداره، جهت بررسی وضعیت بهداشتی پتروشیمی گچساران در محل سایت ... ادامه خبر

بازدید ناظرین بانک توسعه صادرات

ناظرین بانک توسعه صادرات از پتروشیمی گچساران بازدید بعمل آوردند.به گزارش روابط عمومی، ناظرین بانک توسعه صادرات ضمن بازدید از سایت پتروشیمی گچساران در جریان آخرین وضعیت این طرح قرار گرفتند و در ... ادامه خبر